welkom, wat leuk dat je mijn site bezoekt!

Wat doet een kindercoach?

Elk kind heeft talenten. Sommige talenten liggen aan de oppervlakte, sommige liggen verborgen. Wat ze eerst dachten niet te kunnen, blijken ze daarna wel te kunnen! Als kinderen merken dat ze zelf de oplossing bij zich dragen, raken ze minder snel uit balans. Kinderen krijgen op die manier inzicht in zichzelf en de ander. Ik werk praktisch, speels en oplossingsgericht. Door met hoofd, hart en handen - wat denk ik? wat voel ik? wat doe ik? - aan de slag te gaan, leer ik ze vaardigheden. Deze vaardigheden zijn de gereedschappen, waarmee ze zelf hun probleem kunnen oplossen.

Bang om fouten te maken, snel boos worden, een vol hoofd hebben, Niet weten hoe je met bepaalde situaties om moet gaan, je verdrietig of alleen voelen.Ieder kind zit weleens niet lekker in zijn vel. Soms verklaarbaar - verhuizing, echtscheiding, ziekte of verlies van een dierbare -, soms ook niet. Als het langer aanhoudt en je kind heeft dat extra steuntje in de rug nodig, dan kan ik jullie verder helpen.


Bij Eneri kindercoaching laat ik kinderen ontdekken. Wie ze zijn, wat hun kracht en talent is en wat ze zelf kunnen doen, als ze niet lekker in hun vel zitten. Door ze te laten ervaren en alternatieven te oefenen, krijgen ze grip op lastige situaties. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

...de rug!

voor wie?

Eneri kindercoaching is een kortdurende, oplossingsgerichte en speelse vorm van begeleiding voor kinderen van 6 t/m 13 jaar.

Voor als je kind….
• vaak buikpijn of hoofdpijn heeft zonder een medische reden
• bang is om fouten te maken
• niet naar school wil
• wil leren vrienden te maken en te houden
• het lastig vindt om met emoties om te gaan
• tegen nieuwe situaties opziet
• zelfverzekerder wil worden
• pest of gepest wordt
• (hoog)gevoelig is en het hem soms teveel wordt

Als je kind in een moeilijke situatie zit, zoals:
• echtscheiding
• ziekte
• verlies van een dierbare

Natuurlijk zijn andere dingen ook bespreekbaar. Het maakt niet uit of het met school of met thuis te maken heeft. We overleggen dan of ik de juiste persoon ben om je kind te begeleiden.

het coachtraject

Het kennismakingsgesprek
We starten met een kennismakingsgesprek, zodat je een beeld krijgt van wat kindercoaching is. Aan de hand van je hulpvraag, kan ik vertellen wat ik voor jullie kan betekenen. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

De aanmelding

Ja, je gaat met Eneri kindercoaching in zee! Je ontvangt van mij een digitale vragenlijst en een behandelovereenkomst. We maken een afspraak voor het intakegesprek.

Het intakegesprek

Het intakegesprek vindt het liefst plaats met beide ouders. Zo krijg ik een completer beeld van het kind. In dit gesprek, staat je kind, met al zijn sterke kanten en ontwikkelingskansen, centraal. Verder bespreken we de hulpvraag.

De coachsessies
Het traject bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 sessies. We starten met kennismaken en een vertrouwensband opbouwen. Daarna gaan we de coachingsvraag verkennen. Hoe de sessies er verder uitzien, vertel ik in het kennismakingsgesprek. En kijk ook eens op de pagina voor kinderen: Speciaal voor jou!

Tussenevaluatie
Ik vind het belangrijk om ouders, mee te nemen in het traject. Na ongeveer 3 sessies is er daarom een tussenevaluatie. Hierin bespreken we het verloop van het proces. Wat zijn jullie bevindingen? Wat geeft het kind aan? Wat zie ik? Aan de hand daarvan bespreken we, hoe jullie het proces van jullie kind, zo goed mogelijk zouden kunnen ondersteunen. Jullie zijn de supporters van je kind. Jullie moedigen je kind aan, helpen oefenkansen te zien, waarderen elke grote of kleine stap in het leren van de vaardighedenen. Bij vragen kun je altijd contact met mij opnemen.

Het eindgesprek
De laatste sessie is het eindgesprek En tevens ook een feestje. Jullie kind mag in het middelpunt staan. Het mag zelf vertellen en voordoen wat het heeft gedaan en geleerd. Ik geef jullie dan ook tips mee, hoe jullie het proces verder kunnen begeleiden.

Image
Image
Image

"Ik hou ervan om met kinderen te spelen, met ze te lachen, ze uit te dagen en met ze in gesprek te gaan. Het is zo leuk om op deze manier een band op te bouwen."

wie ben ik

Graag stel ik me voor, ik ben Irene an Haack. Getrouwd met Remko en moeder van 2 volwassen kinderen. Ik hou van lezen, tekenen, wandelen met mijn hond Izzy en puzzelen.
Ruim 25 jaar ben ik leerkracht in allerlei groepen op de basisschool. Mijn speciale interesse ligt bij, de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en bij kinderen met AD(H)D, dyslexie en hoogbegaafdheid. Op mijn school ben ik specialist op het gebied van (hoog)begaafdheid en geef ik les aan de plusgroepen. Hiervoor heb ik een masteropleiding gevolgd.

ZIEN wat kinderen nodig hebben. Dat is mijn kracht! Op school zie ik soms, dat kinderen net een steuntje in de rug nodig hebben. Maar soms ontbreekt de tijd en de ruimte in een klas, om dit individueel en structureel aan een kind te geven.
Daarom ben ik de post-HBO-opleiding Kindercoaching gaan volgen. Het leuke is, dat ik nu wel de tijd heb, om 1 op 1 met een kind te werken in mijn eigen praktijk: Eneri kindercoaching. Ik kan nu het kind de aandacht geven, die het verdient.

Om de kwaliteit te borgen, vorm ik met andere kindercoaches een intervisie groep. Gedurende het jaar zijn we elkaars klankbord, bespreken we casussen, houden we elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en materialen. Verder volg ik, soms alleen, soms met intervisiegenoten, workshops en opleidingen.
• Driedaagse Slimme kleuters (Novilo)
• Training aan de slag met Mindset (Platform Mindset)
• Workshop Wiebelen en Friemelen (sensorische prikkelverwerking)
• Autisme belevingscircuit
• Autisme en TOS (Kentalis)
• Opleiding tot beelddenkcoach en ik leer werken met de methode: Ik leer anders
• Opleiding tot trainer Rots en Water (weerbaarheidstraining)
• Basis Kanjertrainer
• 4-daagse basiscursus 'Geef me de vijf'

tarieven en vergoedingen

prijs duur in minuten
vrijblijvend kennismakingsgesprekgratis
intakegesprek€ 4560
coachsessie€ 4560
mondelinge tussenevaluatie (op verzoek van ouders)€ 4045
oudercoaching/begeleiding€ 4560
verslaglegging voor derden (op verzoek van ouders)€ 45
observatie op school€ 4560
gesprek met derden€ 4560
In de tarieven zijn de kosten voor voorbereiding, uitwerking, kort overleg per mail of telefoon en gebruik van materialen verwerkt. Ik ben niet BTW-plichtig.

Ziektenkostenverzekering
Coaching valt niet onder primaire ziektenkosten en worden daardoor meestal niet vergoed. Ik adviseer je om de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektenkostenverzekeraar. Vergoedingen vinden altijd achteraf plaats en je dient zelf de rekening bij je zorgverkering in te dienen.

Minimumloon
Indien je een minimum inkomen hebt, kun je een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.

PGB
Kindercoaching als psycho-sociale hulp, kan soms ook uit een persoonsgebonden budget worden betaald.

Teruggave door Belastingdienst
Mocht je verzekeraar niet tot vergoeding overgaan, dan kun je de gemaakte kosten vaak ook als ziektekosten opvoeren bij de Belastingdienst. 

Annulering
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, om niet in rekening te worden gebracht.

contact

Contact
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend telefonisch contact opnemen. Spreek een boodschap in en ik bel terug. Of stuur een mail: irene@enericoaching.nl

Locatie
In Ommeren en Kesteren heb ik op school, een coachruimte tot mijn beschikking.

Tijd
Ik coach in principe op maandag en dinsdag en soms op woensdag, Soms kan de coaching onder schooltijd plaats vinden, vaak is het na schooltijd. Dit gaat altijd in overleg met de ouders en met school, als het onder schooltijd is.

Privacy en informatieverstrekking
Ik bouw met jullie kind een vertrouwensband op. Daarom vraag ik altijd aan je kind om toestemming, als ik iets met jullie wil delen.
Ik verstrek alleen informatie aan derden, als ik hiervoor toestemming van jullie heb, klik hier voor mijn privacyverklaring. Mocht het wenselijk zijn dat ik in contact kom met een leerkracht of een huisarts, vraag ik ook eerst om toestemming van jullie.

Ik werk samen met
Irma Oostelbos: www.irmakindercoaching.nl
Veronique Derksen: www.vvkg.nl
Ellen Somer: www.zandlopercoaching.nl
Ellen Nabuurs:
www.liebelle-coaching.nl